Wat doet de Th.H.J. Gijsbersstichting?

De Th.H.J. Gijsbersstichting beheert een fonds. In de statuten staat te lezen dat de Stichting financiële steun kan geven aan personen of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en behandeling van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Onder de tab ‘Voor wie’ is beschreven hoe we deze doelgroep omschrijven.

De Stichting kan een eenmalige geldelijke bijdrage leveren aan kleinschalige projecten of delen van projecten. Tot nu toe is de Stichting in staat om per jaar twee aanvragen te honoreren. Belangrijk is dat er geen andere bronnen zijn om het project te financieren. De Th.H.J. Gijsbersstichting wil graag weten waaraan de donatie besteed wordt: dat betekent dat in een aanvraag concreet aangegeven moet zijn wat er aangeschaft gaat worden voor het bedrag dat gevraagd wordt. En we willen later een foto en een korte tekst krijgen om op de website te plaatsen.

Kijk naar de voorbeelden van projecten die een donatie ontvangen hebben.