Voor wie is de stichting?

Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Bij lichamelijke handicaps kun je denken aan aangeboren vormen, maar ook aan restletsel na een ongeval of een langdurige of chronische ziekte. Onder ‘geestelijk gehandicapt’ verstaan we kinderen met mindere cognitieve vermogens, maar ook kinderen met psychische aandoeningen zoals autisme, ADHD of leerstoornissen, kunnen in aanmerking komen.

Zowel personen als instellingen kunnen een aanvraag doen. Gebruik hiervoor het contactformulier. Als er eenmaal contact gelegd is, willen wij ook graag betrokken zijn bij de aanvraag en overleggen wat wel of niet mogelijk is.