Sponsoring Stichting ICS

Op een van zijn vakanties kwam drs. Theo Gijsbers in het contact met het werk van het ICS, waarop hij besloot via deze stichting een kind financieel te steunen. De Th.H.J. Gijsbers stichting heeft kort na zijn oprichting deze financiële bijdrage overgenomen. Meer informatie over doelstelling en werkwijze van het ICS leest u op www.ics.nl

 

Investeren in ontwikkeling

ICS biedt geen hulp maar investeert. Wij geloven niet dat geld of goederen weggeven het pad is naar duurzame groei. ICS investeert daarom in mensen, in ouders én kinderen. In nauwe samenwerking met de lokale bevolking brengen wij sociale en economische ontwikkeling op gang.

ICS heeft haar programma’s ondergebracht in vijf categorieën:

  1. Voedselzekerheid en inkomen;
  2. Schoon drinkwater dichtbij huis;
  3. Werk en inkomen voor jongeren;
  4. Positief ouderschap;
  5. Kinderbescherming.

Veel projecten van ICS worden ingericht als een sociale onderneming. Een sociale onderneming streeft niet alleen naar financiële winst maar met name ook naar sociale impact. Wanneer een sociale onderneming financieel zelfstandig is kunnen we het geïnvesteerde geld van onze donateurs opnieuw inzetten. Zo kunnen we onze projecten voort blijven zetten en profiteren des te meer mensen. Onze programma’s over positief ouderschap en kinderbescherming lenen zich niet voor een bedrijfsmodel maar zijn, juist in combinatie met de sociale ondernemingen die zorgen voor voedsel, water en inkomen, van groot belang om zowel de welvaart als het welzijn van gezinnen op het platteland te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op www.ics.nl