In Reusel staat een huis

Stichting Bij Ons heeft in Reusel een kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme. Het woongebouw bestaat uit 10 woonappartementen waarin de bewoners geheel zelfstandig kunnen wonen, met daarnaast een algemene ruimte.

Er is gekozen voor een plek in Reusel omdat het sociale netwerk zich grotendeels in de gemeente Reusel – De Mierden bevindt. Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk is een van de belangrijkste begeleidingspunten. Daarom is het belangrijk bestaande contacten zo goed mogelijk in stand te houden. In de visie van de Stichting Bij Ons is het wezenlijk dat de bewoners zoveel mogelijk zelfstandigheid ontwikkelen en waar nodig aanvullende ondersteuning ontvangen van zorginstantie Amarant en het sociale netwerk. Alle ouders/verzorgers zijn ook bereid om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid blijvende ondersteuning te bieden.

De meeste bewoners zijn vanwege hun beperking geluidgevoelig. Drs. Th.H.J. Gijsbersstichting is bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het woongenot van de bewoners door een bedrag ter beschikking te stellen speciaal voor geluidbeperkende trapbekleding.

Hieronder staan foto’s van de voorkant van het huis en van de geluidbeperkende trapbekleding.