Drs. Th.H.J. Gijsbers

De drs. Th.H.J. Gijsbersstichting is kort voor het overlijden van de naamgever  in 1985 opgericht. drs. Theo H.J. Gijsbers was alskinderpsycholoog verbonden aan de afdeling Medische Psychologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Hij zag de stichting ondermeer als een middel om ook na zijn overlijden een financiële ondersteuning  te geven aan kinderen die in hun ontwikkeling problemen tegen komen. De stichting levert deze bijdrage al 25 jaar door sponsoring van specifieke projecten.